Skip to content

Mål for prosjektet

by on 24. July 2011

Jeg har etter å ha prata med folk på Twitter og Facebook oppretta denne bloggen for å se om vi kan lage et dokumentasjonsprosjekt knytta til materialet Anders Behring Breivik har etterlatt etter bombeangrepet i Oslo og massakren på Utøya 22. juli 2011.

Jeg ser personlig for meg at målet med prosjektet må være å ødelegge så mye som mulig av propagandaverdien i materialet ved å:

 1. avdekke plagiat, manglende referanser og andre forhold som bidrar til å svekke Breiviks ideologiske autoritet,
 2. angripe argumentasjonen og analysene ved å påvise faktafeil, feilslutninger og sviktende premisser, og
 3. spre materialet prosjektet produserer til flest mulig gjennom autoritative media og kanaler.
De som foreløpig har meldt sin interesse, har gjort det med bakgrunn i personlig motivasjon. Ideelt sett burde prosjektet etter min mening legges opp slik:
 1. Skaffe oversikt over kompendiet.
 2. Prioritere hvilke deler av innholdet som skal analyseres.
 3. Fordele arbeidet med analysene med utgangspunkt i relevant kompetanse og arbeidskapasitet.
 4. Publisere.
 5. Evaluere.
 6. Gjenta trinn 2-5 til vi føler oss ferdige.
Det er også en del andre spørsmål vi kanskje burde ta stilling til:
 • Hva bør prosjektet hete?
 • I hvilken form vil vi publisere Breiviks manuskript?
 • I hvilken grad vil tilsvarende arbeid utføres av andre, og i hvilken grad kan vi gjøre oss nytte av deres arbeid?
 • I hvilken grad vil det andre steder bli utforma helhetlige nedtegnelser av hendelsesforløpet og dokumentasjon av de menneskelige omkostningene, og i hvilken grad bør vi presentere dette?
 • I hvilken grad er vi interesserte i å bruke økonomiske ressurser på prosjektet, ved f.eks. å kjøpe domene, layout osv.?
Jeg ser i utgangspunktet for meg at beslutninger tas ved konsensus blant de som deltar, at prioriteringene ikke er absolutte i den forstand at det er mulig for folk som mener de har noe å bidra med å henge seg på underveis. I tilfelle større uenigheter bør man forsøke å involvere alle som har bidratt så langt i avgjørelser som fattes ved simpelt flertall – men jeg tror slike situasjoner er lite sannsynlige. Jeg mener prosjektet i så stor grad som mulig bør ha en akademisk profil, uten at det betyr at folk må ha en grad i det de skriver om – det bør holde med peiling og samarbeid. Det er sikkert mange problemstillinger jeg ikke har tenkt på, men her har vi i alle fall et ugangspunkt. Kjør debatt.
Advertisements

From → Hva vil vi?

21 Comments
 1. Jeg tror ikke jeg ønsker å fordype meg så mye i selve manifestet, og er usikker på om man oppnår så mye med å dokumentere feil. Jeg er skeptisk til strategier som tar sikte på å vise ABB som en ensom skrulling. Galningen har ikke handlet i et politisk vakum. Da har jeg mer tro på en dokumentasjonsside om ideene bak. Som det har blitt pekt på på Twitter er det mer interessant at han abonnerer på mer utbredte ideer som “eurabia” ol. enn at han har tatt tekst fra unabomberen, en annen ensom skrulling.

  • Benjamin Endré Larsen permalink

   Jeg er enig i at det er lite interessant å framstille Breivik som en ensom skrulling. Men mye av det du refererer til finnes i sjølve kompendiet. Jeg skal ikke si dette for sikkert, men kompendiet er så omfattende at jeg tror det er mulig å strukturere en tilbakevisning av mye av denne ideologien med utgangspunkt i det. Så er det sjølsagt et godt poeng at det kan finnes tilsvarende farlige ideer der ute som ikke er omtalt av Breivik, men som likevel fortjener omtale.

   Min personlige vurdering av mannen er så langt at han er ved sine fulle fem i den forstand at han følger en tydelig logikk, og at de fleste av elementene i verdensoppfatninga hans er koherente, sjøl om de ikke er korrekte. Jeg mener at det utgjør grunnlag for også å omtale ham spesifikt, på en nøktern måte, for å bidra til å hindre at han blir et ikon.

 2. Benjamin Endré Larsen permalink

  Så langt har vi fått konkrete bidrag fra to personer som vil skrive om deler av ideologien og om psykologien til massemordere. Jeg skal se om jeg får hanka inn et bidrag som reint teknisk går gjennom teksten for å se hvordan den er copy-pasta.

 3. batcheeba permalink

  for vår del handler dette om å gi et verdifult,analytisk syn på dette manifestet som folket kan lese og lære av. Det er viktig at dette er kilemateriale som blir brukt av de riktige instanser, og at dette manifestet blir strippet for alt det er verdt. Det er viktig for samfunnet, og ikke minst for historien og de som kommer etter oss, at slikt materiale også blir behandlet av folket og ikke kun en radikalisert undergrunn. Jeg tror dette kan føre til opplysning og avmystifisering.

 4. Jimi Thaule permalink

  Jeg har planer om å ta for meg manifestet og sette det i kontekst. Spesifikt vil jeg skrive om endetidstanker og gullaldertanker i ideologien hans.
  Jeg vil si hvorfor jeg mener dette har verdi:
  Manifestet hans er ikke spesielt originalt, både fordi det er mye som er hentet fra andre, men også fordi dette er utbredte tanker i de miljøene han har ferdes i. Det er gjerne slik at denne typen tanker er kjennetegn på ekstremistiske og revolusjonære retninger, og således er det verdifullt å kjenne til hva slags dynamikk det er i en slik ideologi.
  Jeg er akademiker, og jeg har lenge hatt interesse for høyreekstremisme av forskjellige typer. Spesielt de siste ti årene har denne typen høyreekstremisme blitt svært utbredt og fått gjenklang og aksept langt inn i det som er mainstream-politikk. Det har vært skremmende å se på for en som kjenner tankegodset, og vet hvor det kommer fra. Ganske tidlig etter aksjonen gikk mine tanker til Timothy McVeigh og William L. Pierce, som direkte eller indirekte må ha hatt ganske stor betyding for aksjonsformen og tankegangen. Jeg antok det var en enslig høyreekstremist lenge før mediene begynte å snakke om det. Det later til at kulturen vår har vært blendet av USAs krig mot islamisme, og dermed svært mottagelige for den typen retorikk som kommer fra segmentet ABB tilhører.
  Derfor vil jeg gjerne analysere litt, og bidra til åpenhet og forståelse så vi kan ta tak i denne tankegangen og gjøre noe med det – på godt og vondt.

  Når det er sagt så er jeg ikke interessert i å stigmatisere. Om vi skal slippe fremtidige høyreekstreme aksjoner må vi lære oss å inkludere. Multikulturalismen, som jeg elsker og ABB hater, inkluderer ironisk nok nettopp han også. Det er viktig at det ikke oppstår subkulturer som ikke forstås av storskalasamfunnet, da oppstår frustrasjon og hat.

 5. Benjamin Endré Larsen permalink

  Så bra. Jeg har sans for Batcheebas poengtering av at det skal være noe å lære og Jimis poeng om at vi må forsøke å være sanne multikulturelle. Jeg har ikke tenkt skikkelig gjennom hva jeg sjøl skal bidra med ennå. Hvis jeg skulle gjøre det på bakgrunn av fagkunnskapene mine, måtte det være å påpeke feil i bombeoppskriftene og helsekonsekvensene av boleregimet, siden jeg er farmasøyt. Men der har du et relevant spørsmål: Om vi legger ut manifestet her, så tenker jeg at i alle fall bombeoppskriftene og kanskje også mer av krigerhåndboka er noe jeg kunne tenke meg å utelate. Hva mener dere om det?

  Jeg kan ellers tenke meg å prøve å få tak i ei drøfting av frankfurterskolen som kan gå i rette med manifestet her. Jeg mistenker at avvisning av sosiologi er ganske utbredt og en byggekloss i avvisninga av den offisielle fortellinga om samfunnets utvikling.

 6. Jimi Thaule permalink

  Jeg tenker at det ikke er noe poeng i å utelate noe, siden den er spredt for alle vinder uansett. Men å påpeke hva som må gjøres for å få bombeoppskriftene til å funke trenger vi ihvertfall ikke gjøre.

 7. Har sendt deg en fb-melding. Kan hjelpe til med endel praktisk om det er ønskelig.

  • Benjamin Endré Larsen permalink

   Du har jo fått svar, men for syns skyld her også: Bra!

 8. Spennde tider! Jeg har tro på at vi sammen kan skape noe av verdi her.

 9. Jeg tar med meg manifestet og et par bøker om høyreektremisme på båttur neste uke. Skal se om jeg har noe å bidra med etterpå.

 10. Fantastisk tiltak!

  Jeg vil dessverre ikke ha mulighet til å bidra med tekst selv, men kanskje jeg kan bidra med litt mer perifere ting, sånn som å lese korrektur, spre ordet, og annet?

  Én ting jeg vil be dere om er: Vær så snill å gjøre all teksten deres tilgjengelig under en fri Creative Commons-lisens , dvs. CC BY eller (helst) CC BY-SA, slik at den kan spres og brukes mest mulig fritt av andre.

  • Benjamin Endré Larsen permalink

   Takk skal du ha. Jeg skal se nærmere på dette med Creative Commons. Jeg tror ikke det er noen som har vinningsformål, og ånden da vi gikk inn i dette var åpenhet for alle penga, så å si, så jeg tror ikke det er noe problem. Korrekturlesing skal man heller ikke kimse av, så regn med å få e-post.

   Hva sier resten om Creative Commons? Noen innvendinger?

 11. Jimi Thaule permalink

  Jeg er absolutt tilhenger av CC. Jeg foreslår en enkelt CC-BY-lisens, som gjør at man kan spre det på de måtene man vil, sålenge man krediterer.

  • Benjamin Endré Larsen permalink

   Den er grei. Jeg har lagt til en badge og lenke til den norske cc-by-lisensen. Dersom det skulle bli aktuelt kan vi evt. publisere ulisensierte enkeltsaker med disclaimer.

 12. Svært interessant prosjekt – deltar gjerne! Hva fagkunnskaper angår er jeg lite akademisk bevandret men stort sett med peil på godt over gjennomsnitt for en 18-åring. Kan heller ikke love det helt store av arbeidskapasitet da jeg kommende år skal i militærtjeneste, men har et uttalt mål om å fullføre hele kompendiet fra ende til annen, og støtter også ideen om å kategorisk ta det fra hverandre og undersøke det og skape åpenhet og debatt. Kun lovnad om interesse og støtte foreløbig herfra altså, men i den grad jeg ser det lar seg gjøre bidrar jeg gjerne der jeg kan.

  • Benjamin Endré Larsen permalink

   Takk, det var hyggelig. Lykke til!

 13. Meget bra initiativ!

  Jeg har noen innspill, og det går mest på presentasjon av materialet. Jeg er liker spesielt BTs faktasjekk, og lurer på om noen har vurdert å gå igjennom påstandene i manifestet og presentere det på en måte som ligner BTs faktasjekk-side (http://www.bt.no/nyheter/innenriks/faktasjekk/)?

  I det lille jeg har lest av manifestet fremsettes det en rekke påstander. Ved å påpeke hva som stemmer og hva som er feil tror jeg vi kan bidra til å skape en mer faktabasert debatt i fremtiden. Dagbladet har sett på noe av påstandene til Breivik, men det er langt frem til en gjennomgang av hele manifestet http://www.dagbladet.no/2011/08/01/nyheter/innenriks/terror/terrorangrepet/anders_behring_breivik/17519255/

  Ut over å vurdere hva som er sant og hva som er usant hadde det vært interessant å se nærmere på kildene til usannhetene. Er dette noe Breivik har plukket opp i blogger, har han utviklet disse vrangforestillingene på egenhånd etc.

  • Benjamin Endré Larsen permalink

   Takk for et godt innspill! Utvilsomt et langt lerret å bleike.

  • Jeg mener forresten hans påstander om samfunnet og historie er mest interessant, ikke så mye hans privatliv

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: