Skip to content

Forstå, lære og dokumentere

by on 28. July 2011

I det første ordentlige innlegget jeg skriver her vil jeg ikke skrive noe særlig nytt stoff, men lenke til en mengde gode artikler som er blitt publisert de siste dagene. Når det gjelder begrunnelsen for prosjektet, vil jeg peke på to særlig gode innlegg, det første av Andreas Wiese i Dagbladet, «’Manifestet’ til Breivik må leses i filler», det andre av Maren Sæbø i Dagsavisen, «Korsfarerne». Begge innleggene hevder, som denne bloggen, at det ikke nytter å forsøke å få Breiviks skriverier til forsvinne. De er allerede spredd for alle vinder, og kan med letthet fås tak i av dem som ønsker det. En strategi som er blitt foreslått for å kvele spredninga av manifestet er å forandre på det og republisere det i et utall nidversjoner. Dette vil nok gjøre det vanskeligere å finne det på søkemotorer, men likevel neppe føre til noe annet enn at de miljøene som faktisk tar (deler av) Breiviks budskap til seg vil få monopol på å presentere den uforandra originalen.

Min personlige mening at det mest konstruktive som kan gjøres er å ta «manifestet» dønn alvorlig, og dermed se det falle fra hverandre. I tida som kommer vil vi som har gått sammen om denne bloggen forsøke å levere gode tekster om manifestets innhold og beslekta ideologi, massemordets psykologi og beskrivelser av sjølve terrorhandlinga. For det er åpenbart ikke Breivik vi skal lære av. Noe av det som bekymrer meg mest ved et eventuelt forsøk på å fortie materialet er at det vil bli presentert uten kontekst: Hvilke lidelser det fører til å ty til terror. Jeg har en grunnleggende tro på at mennesket har evne til å være godt. Jeg tror ingen som kan se terroren fra ofrenes side vil ønske å ta gjerningsmannens side.

Når det gjelder ideologi, er det kommet flere gode artikler som tar for seg emnet. Bloggveteranen Bjørn Stærk kjenner de islamkritiske miljøene godt, og har skrevet en analyse av noen av manifestets ideer under tittelen «Et manifest for en europeisk borgerkrig». Frilansjournalisten Øyvind Strømmen har fordypet seg i verdensbildet til «mot-jihadistene», og viser hvordan Breiviks dokumentsamling knytter seg til deres tankeverden i artikkelen «Kven er terroristen?». Religionshistoriker Asbjørn Dyrendal har tatt for seg dokumentets forbindelser til konspirasjonsteorier i «Noen foreløpige inntrykk fra ‘2083’». Ytterligere religionshistoriske analyser er levert av Egil Asprem som har skrevet om de noen av de esoteriske aspektene ved materialet, og knytter det til et generelt motkulturelt fenomen i artikkelen «Counterjihadist Templar Terrorism? Some reflections on the terrorist from Oslo west», samt av bloggeren/twitreren @MadMullah har skrevet artikkelen «Frimurar, tempelriddar, terrorist», der han går gjennom manifestets referanser til frimurerordener og tempelridderromantikk og gjør rede for hva de virkelige idealene til dagens frimurere og tempelriddere innebærer. Hos Guardian har Jane Clare Jones kommentert det hun omtaler som «Anders Breivik’s chilling anti-feminism».

Når det gjelder hvilke politiske og praktiske konsekvenser terrorangrepene bør få, vil nok debatten fortsette i lang tid framover. I dagens Dagbladet skriver Simen Ekern at [vi ikke kan] ignorere det ideologiske gjørmebadet massemorderen er vokst fram i. Aslak Sira Myhre var tidlig ute med en kommentar hos Guardian: «Norway attacks: Norway’s tragedy must shake Europe into acting on extremism». Oppgjøret med ekstremismen – et behov for nye begreper – er i noen grad også tematisert hos psykiater Finn Skårderud, som i «Made in Norge» også skriver om hva slags psykologiske mekanismer som kan føre til at noen begår slike handlinger. Et oppgjør med forestillinga om hva slags ytringer som er akseptable, eller kanskje heller ei oppfordring til å vurdere konsistensen i den innvandrings- og islamkritiske bevegelsens ytringssyn finnes i et annet bidrag fra Bjørn Stærk, «On Bruce Bawer and Islam criticism after 22/7». Bloggeren Ivar Bakke har skrevet om et breiere ansvar for å ta et oppgjør med forestillinger om kollektiv skyld i innlegget «Gode nordmenn». Hvor nødvendig det er blir også godt demonstrert av Øyvind Strømmen i innlegget: «Hatet på nettet. Nokre norske døme».

Til slutt vil jeg trekke fram noen øyenvitneskildringer. Det lar seg vanskelig gjøre å kommentere dem på en vettug måte, så de får stå uten annen kommentar enn at de trolig utgjør det sterkeste angrepet på Breiviks manifest: Intet godt, ingen menneskelig vekst kan komme ut av forestillinger som i så stor grad tillater noen å miste respekten for menneskeverdet: Prableen Kaur – «Helvete på Utøya». Khamshajiny Gunaratnam – «Den verste dagen i mitt liv». «Kurt Frantzens beretning fra Utøya». Håkon Sandbakken – «Beretning fra Utøya». Anonym – «Helvette på Utøya».

Mye er allerede skrevet om tragedien som ramma oss alle 22. juli. Jeg har sikkert kommet i skade for å utelate vesentlige og gode bidrag. Bruk kommentarfeltet til å si fra om det, og tips oss gjerne om folk som kan tenkes å ville bidra på den ene eller andre måten, slik at vi kan komme et stykke på veien til å forstå og lære av tragedien, og dokumentere den for ettertida.

Advertisements

From → Kommentarer

2 Comments
  1. Mtp at det kun er 5 dager siden terrorhandlingene, har det vært en beundringsverdig produksjon av svært gode artikler. Jeg har sjeldent lest så mye tankevekkende på så kort tid i norsk media. Det lover godt. Det ser ut til at spennende mennesker knytter seg til prosjektet, og jeg er trygg på at dette vil ha en positivt innvirkning på sikt. Viktig å ha et realistisk tidsperspektiv, det er mye som skjer og vi bør ha tolmod med folk som vil bidra. Kvalitet fremfor kvantitet 🙂 Godt skrevet, og flott med samling av linker!

  2. celius permalink

    Jeg ser frem til at det begynner å komme ting her. RSS er gull. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: