Skip to content

Hvem skreiv teksten?

by on 1. August 2011

Her følger ei foreløpig liste over kapitlene i manifestet og de opprinnelige forfatterne i de to første bøkene. Lista er i stor grad basert på et innlegg signert David Penkus på Slideshare-sida der manifestet er lagt ut, og vil bli oppdatert etterhvert som eventuell ny informasjon kommer til. Denne oversikten blir svært lang, og vil dessverre se ganske rotete ut, men jeg forsøker å lenke til originalkildene den første gangen de forekommer. Dette er en svært overflatisk analyse, som tar for seg lite annet enn sporing av tekst basert på Google-søk. Den kan imidlertid tjene som utgangspunkt for videre arbeid.

Noen inntrykk fester seg med en gang: Kildetilfanget er smalt. Svært mye av materialet er, som det lenge har vært kjent, henta fra tre-fire «counter-jihad»-blogger: Gates of Vienna, Brussels Journal, FrontPage Magazine og Jihad Watch. Fjordman inntar en soleklar førsteplass som ideologisk ledestjerne. Dersom Breivik har funnet en tekst han liker, men som ikke passer med verdensbildet, endrer han overskriften eller noen nøkkelbegreper før han tar den inn i manifestet, slik som med Ted Kaczynskis manifest eller F.A. Hayeks artikkel. Det går an å spekulere i om han mener denne operasjonen fører til at verket nå blir hans egne originalproduksjon, ettersom denne operasjonen opptrer sammen med manglende kildehenvisning.

Det er fristende å gå i gang med en analyse av kun de tekstene som Breivik sjøl har stått for, men det får foreløpig ligge. Her er i alle fall hele manifestets innholdsfortegnelse med lenker og forfatter, så langt det har latt seg gjøre å skaffe til veie. Har du tips om ting som er utelatt, eller ser du ting jeg har slurva med, er du velkommen til å ta tak i det i kommentarfeltet.

Forordet på 6 sider er etter alt å dømme Breiviks eget verk.

Manifestets innledning handler om politisk korrekthet og er en usitert avskrift av boka «’Political Correctness:’ A short history of an ideology», som er utgitt av Free Congress Foundation, og kan finnes på www.lifesitenews.com. Noen få referanser til USAs samfunnsliv er byttet ut, dvs. «American» til «European». Ellers er teksten identisk med den opprinnelige. For innledninga er nummereringa min egen.
0.1 «Introduction – What is ‘Political Correctness’?», side 19 [«’Political Correctness:’ A short history of an ideology», William S. Lind]
0.2 «The Historical Roots of ‘Political Correctness’», side 23 [«The Historical Roots of ‘Political Correctness’», Raymond V. Raehn]
0.3 «Political Correctness in Higher Education», side 31 [«Political Correctness in Higher Education»T. Kenneth Cribb, Jr]
0.4 «Political Correctness: Deconstruction and Literature», side 35 [«Political Correctness: Deconstruction and Literature», Jamie McDonald]
0.5 «Radical Feminism and Political Correctness», side 36 [«Radical Feminism and Political Correctness», Dr. Gerald L. Atkinson]
0.6 «Further Readings on the Frankfurt School», side 40 [«Further Readings on the Frankfurt School»William S. Lind]

Den første hovedbolken (bok 1):

1. «What you need to know, our falsified history and other forms of cultural Marxist/multiculturalist propaganda
History, Marxism and Islam – What your government, the academia and the media are hiding from you. Revisionism based on appeasement and anti-European thinking.» (overskrift, red. anm.)
1.1 «Historical revisionism (negationism)», side 45 [Trolig delvis basert på bok av Koenraad Elst – «Negationism in India – Concealing the record of Islam», uten referanse til dette verket, noe skrevet av ABB sjøl]
1.2 «General characteristics of European Islamic Negationism», side 50 [Mye tatt fra: Koenraad Elst – «Negationism in India – Concealing the record of Islam», uten referanse til dette verket, noe skrevet av ABB sjøl]
1.3 «The Failure of Western Universities» side 58 [Fjordman, kopi med lenke]
1.4 «Review 1: Religion of Peace? Islam’s war against the world – Islam 101», side 66 [Gregory M. Davis: «Islam 101» på www.jihadwatch.org, kopi med lenke, minimalt bearbeidd]
1.5 «Al-Taqiyya – Religious/political deception», side 78 [Davis: Islam 101]
1.6 «Naskh – Quranic abrogation», side 86 [Davis: Islam 101]
1.7 «Review 2: Islam – What the West needs to know», side 108 [«Islam – What the West needs to know» – også en film, teksten er ikke søkbar på nett men er muligens delvis et transkript av filmmanuset. Filmen er også omtalt på IMDB og Wikipedia. Intervjutranskiptet siterer bidragsyterne.]
1.8 «European Slaves, Arab Masters», side 129 [Andrew G. Bostom: «The Legacy of Jihad». Sitert utdrag av bok. Utdraget heter imidlertid opprinnelig «Black slaves, Arab masters» – «black» er substituert med «European».]
1.9 «Hindu Kush, the largest Genocides in the history of man», side 138 [Shrinandan Vyas: «Hindu Kush means Hindu slaughter», sitert kopi, original på www.hindunet.org]
1.10 «Additional info – Hindu Kush», side 143 [Ikke sitert utdrag fra K. Elst: Negationism in India (se over)]
1.11 «What the Crusades Were Really Like», side 144 [Thomas Madden: «What the Crusades Were Really Like». Kopi med lenke.]
1.12 «The Crusades and today», side 147 [Thomas Madden: «What the Crusades Were Really Like». Kopi med lenke.]
1.13 «The factors that led to the Crusades», side 150 [Lúcio Mascarenhas. Kopi med lenke.]
1.14 «Modern Aftermath of the Crusades», side 151 [Robert Spencer. Kopi med lenke.]
1.15 «History of the Islamic Ottoman Turkish Empire I (1299-1876)», side 154 [Ingen søkbar kilde. Oppgitt kilde: Hay Brountsk]
1.16 «Jus Primae Noctis – Institutionalised rape of Christians under the Ottoman Empire», side 164 [Delvis utdrag fra Heather Field: «The Failure of Post-Communist Political Arrangements in Former Yugoslavia», (bibliografisk referanse). Kopi med lenke.]
1.17 «Jihadi Genocides of Christians in the Ottoman Empire and Turkey – The Armenian, Greek and Assyrian Genocides», side 166 [flere kilder, hovedkilder gjengitt under]

 1. «Armenian Genocide – 1915-1918 – 1,500,000+ Deaths», side 166 [‘United Human Rights Council: «Armenian Genocide», kopi med lenke. Andrew G. Bostom: «A Modern Jihad Genocide», Front Page Magazine 28. april 2003]
 2. «Greek Jihadi Genocide 1914-23», side 175 [William C. King: «1,500,000 Greek Christians Massacred or Deported by Turks», fra King’s Complete History of the World War (1922), tilgjengelig på greek-genocide.org, sitert kopi med lenke]
 3. «Assyrian Jihadi Genocide (1914-1920)», side 179 [Wikipedia – Assyrian Genocide, utdrag med lenke]

1.18 «Turkey: Back to the Future?», side 181 [Andrew G. Bostom: «The Legacy of Jihad», sitert bokutdrag]
1.19 «The fall of the Christian state of Lebanon», side 197 [Fouad Abi-Esber: «The Rise and Fall of Christian Minorities in Lebanon», kopi med lenke]
1.20 «Battle of Poitiers (Battle of Tours) – First Islamic Wave» – Year 732, side 226 [fra Wikipedia – «Battle of Tours»]
1.21 «Battle of Vienna – Second Islamic wave – Year 1683», side 242 [fra Wikipedia – «Battle of Vienna»]
1.22 European Crusader heroes, champions, legends, side 247 [Flere kilder]

 1. «The Twelfth Viking» av Baron Bodissey på gatesofvienna.blogspot.com
 2. Wikipedia – «Charles Martel»
 3. Wikipedia – «Pope Urban II»
 4. Wikipedia – «John III Sobieski»
 5. Wikipedia – «Richard I of England»
 6. Wikipedia – «Lazar of Serbia»
 7. Clarence Manning & O. Muriel Fuller: «Marko Kraljevic»
 8. Wikipedia – «James the Greater»
 9. Wikipedia – «El Cid Campeador»
 10. Wikipedia – «Ogier the Dane»
 11. Wikipedia – «Sigurd Jorsalfare»
 12. The Online Medieval and Classical Library – «Heimskringla – Saga of Sigurd the Crusader and His Brothers Eystein and Olaf».
 13. Wikipedia – «Vlad III Dracula»
 14. Wikipedia – «Pope Innocent III»
 15. heraldica.org – «Albania»

1.23 «Western vs. Islamic Science and Religion», side 251 [Fjordman: «Fjordman – On Science and Religion» på Jihadwatch.org, sitert kopi]
1.24 «Historically – Bosnia is Serbian Land», side 260 [Srpska Mreza: «Historically – Bosnia is Serbian Land», kopi med lenke]
1.25 «Who are the ‘Bosniaks’?», side 263 [Srpska Mreza: «Who are the ‘Bosniaks’?» og  «Muslims Oppressed Christians in Bosnia», kopi med lenke]
1.26 «Historical Islamic demographic warfare in Kosovo», side 270

 1. [For det meste henta fra en gammel Wikipedia-artikkel om Kosovos demografi som finnes på www.reference.com/browse/wiki/Demographics_of_Kosovo. Se forøvrig «Wikipedia – Demographics of Kosovo».]
 2. [M. Bozinovic: «Kosovo Population and the Evolution of the Serbian Minority» på serbianna.com]

1.27 «Myths and Politics – Origin or the Myth of a Tolerant Pluralistic Islamic Society», side 273 [Bat Ye’Or: «Origin of the Myth of a Tolerant Pluralistic Islamic Society». Tale 31. august 1995 i Chicago. Sitert fra Srpska Mreza. Kopi med lenke. I tillegg noen avisartikler.]
1.28 «Palestine for the Syrians?», side 281 [Daniel Pipes]
1.29 «Overview – Historical acts of high treason by European Governments» [ingen søkbar tekst, rester av fotnoter tyder på kopi, delvis eget verk]
1.30 «Further studies» (liten lenkesamling, red.anm)

Den andre hovedbolken (bok 2).

2. «Europe Burning – In this book we review and analyse Europe’s current problems. We will also look at possible solutions.» (overskrift, red. anm.)
2.1 «EU’s Eurabia Project (The Eurabia Code) – Documenting EU’s deliberate strategy to Islamise Europe», side 287 [Fjordman: «The Eurabia Code», i kompendiet lenket til gatesofvienna.blogspot.com, lettere lesbart på www.jihadwatch.org: Del 1, del 2, del 3, del 4. Sitert kopi.]
2.2 «The Eurabia Code – 2008 Updates», side 315 [Fjordman: «The Eurabia Code – 2008 Updates», hos www.brusselsjournal.com. Sitert kopi.]
2.3 «Ten Reasons to Get Rid of the European Union», side 320 [Fjordman hos gatesofvienna.blogspot.com. Sitert kopi.]
2.4 «Why the EU Needs to be Destroyed, and Soon», side 329 [Fjordman, hos gatesofvienna.blogspot.com. Sitert kopi.]
2.5 «Boycott the United Nations!», side 336

 1. Fjordman: «Boycott the United Nations!» hos gatesofvienna.blogspot.com Sitert kopi.
 2. Fjordman: «Recommendations for the West» på www.globalpolitician.com Sitert kopi.

2.6 The European Court of Human Rights (ECtHR) in Strasbourg is a cultural Marxist controlled political entity, side 345 [ingen søkbar tekst på nettet matcher]
2.7 «Waiting for Churchill or Godot?», side 346 [Fjordman, FrontPage Magazine 29. mai 2007. Sitert kopi.]

«The name of the devil: cultural Marxism, multiculturalism, globalism, feminism, emotionalism, suicidal humanism, egalitarianism – a recipe for disaster» (mellomtittel, red. anm.)
2.8 «The Failure of Western Feminism», side 350 [Fjordman, hos gatesofvienna.blogspot.com. Sitert kopi.]
2.9 «How the Feminists’ ‘War against Boys’ Paved the Way for Islam», side 351 [Fjordman, hos www.brusselsjournal.com. Sitert kopi.]
2.10 «Feminism Leads to the Oppression of Women», side 361 [«How Feminism Leads to the Oppression of Women», Fjordman hos www.brusselsjournal.com. Sitert kopi.]
2.11 «What is the Cause of Low Birth Rates?», side 363 [Fjordman, hos gatesofvienna.blogspot.com. Sitert kopi.]
2.12 «The Fatherless Civilisation», side 366 [Fjordman, hos www.brusselsjournal.com. Sitert kopi.]
2.13 «The Western European cultural Marxist/multiculturalist intellectual elite – who are they?», side 371 [Ingen referanse. Denne teksten ser ut til å lene seg tungt på F. A. Hayeks «The Intellectuals and Socialism» (her hos The Ludwig von Mises Institute), men alle referanser til sosialisme er bytta ut med «kulturmarxisme». Med tanke på referansen til den påståtte alliansen av 100 multikulturalistiske partier/organisasjoner er det sannsynlig at Breivik har skrevet teksten sjøl med utgangspunkt i Hayeks artikkel.]
2.14 «Labour wants mass immigration to engineer multicultural UK, says former Blair and Straw adviser», side 372 [Artikkel i The Telegraph, Tom Whitehead. Kopi med lenke.]
2.15 «The outrageous truth slips out: Labour cynically plotted to transform the entire make-up of Britain without telling us», side 375 [Kommentar i Daily Mail, Melanie Phillips. Kopi med lenke.]
2.16 «Why the discipline of Sociology must be completely removed from Academia», side 377 [ingen søkbar tekst på nettet, mulig eget verk]
2.17 «The psychology of cultural Marxists», side 380 [Plagiat av Ted Kaczynskis manifest (UNA-bomberen)]
2.18 «Democracy and the Media Bias», side 383 [Fjordman, hos www.globalpolitician. Opprinnelig lenke tildemocracyreform.blogspot.com. Sitert kopi.]
2.19 a. «The EUSSR/USASSR» Media hegemony, side 387 [Plagiat, bearbeidet fra www.KryssTal.com: «The Western Media»]
2.19 b. «The Western European multiculturalist regimes subsidise multiculturalist newspapers», side 391. [ingen søkbar tekst på nett, mulig eget arbeid]
2.20 «Pro Muslim media strategies», side 393 [ingen søkbar tekst på nett, mulig delvis eget arbeid. Direkte sitater fra uverifiserbar statistikk publisert på www.thereligionofpeace.com: «List of Islamic Terror Attacks from 2008» og The Sun 5. desember 2009: «Don’t call extremists ‘extremists’», Graeme Wilson.]
2.21 «Questions and polls your government and news agencies have disallowed», side 396 [ingen søkbar tekst på nettet, mulig eget arbeid]
2.22 «Dealing with journalists – authorising your own character assassination by the multiculturalist PC press.» [ingen søkbar tekst på nettet, mulig eget arbeid]
2.23 «Understanding the fundaments behind multiculturalism; From Titans To Lemmings: The Suicide of Europe», side 397 [2. kapittel av ei bok skrevet av pseudonymet Reconquista og utgitt av the British National Party, «From Titans to Lemmings: The Suicide of the White Race». ABBs lenke til isupporttheresistance.blogspot.com. Sitert kopi.]
2.24 «Ignorance and Multiculturalism must be destroyed.», side 407 [D.L. Adams på ahollowreveille.com. Sitert kopi uten lenke.]

Globalised capitalism – another reason for the Fall of Europe (mellomtittel, red. anm.)
2.25 «Is Capitalism Always a Force for Freedom?», side 410 [Fjordman på gatesofvienna.blogspot.com. Sitert kopi.]
2.26 «Big Business, a Driving Force behind Immigration», side 412 [John Laughland – «Big Business – the Driving Force behind Immigration» på  www.brusselsjournal.com. Sitert kopi.]
2.27 «Migration has brought ’zero’ economic benefit», side 414 [The Telegraph, 29. mars 2008 – Philip Johnston and Robert Winnett. Kopi med lenke.]
2.28 «What Does Muslim Immigration Cost Europe?», side 415 [Fjordman på www.jihadwatch.org. Sitert kopi.]

Modern Jihad (mellomtittel, red. anm.)
2.29 «Current and recent Jihads in Asia and Africa», side 424 [Første avsnitt etter alt å dømme eget verk, ingen kilder til påstandene. Resten av kapitlet er ei rein lenkesamling.]
2.30 «Overview of Jihadi terror attacks», side 430 [«List of Islamic Terror Attacks, www.thereligionofpeace.com]
2.31 «Muslim Persecution of Christians», side 437 [Robert Spencer. Sitert kopi.]
2.32 «Christians in the Middle East», side 452 [Walid Phares. Lenket kopi.]
2.33 «Fighting for their survival – A Christian Exodus from the Arab World», side 454 [Amira El Ahl, Daniel Steinvorth, Volkhard Windfuhr and Bernhard Zand: «A Christian Exodus from the Arab World», på www.christiansofiraq.com. Lenket kopi.]
2.34 «Converts in the muslim world», side 459 [Robert Spencer. Sitert kopi.]
2.35 «Textbook Jihad in Egypt», side 461 [Andrew G. Bostom. Sitert Kopi.]
2.36 «The Afghan-Bosnian Mujahideen Network in Europe», side 463 [Evan F. Kohlmann. Sitert kopi.]
2.37 «Justification of Muslim crime against non-Muslims», side 482 [Marij Uijt den Bogaard: «Tariq Ramadan and Islam’s Future in Europe». På brusselsjournal.com. Lenket utdrag.]
2.38 «The Real Roots of Muslim Hatred», side 483 [Andrew G. Bostom. Sitert kopi.]
2.39 «The ongoing Civil War in Europe – Muslims want autonomous territory, not better integration», side 486 [The Brussels Journal: «Civil War in Europe – Hardly mentioned in the Press.»]
2.40 «Muslim atrocities committed against Western Europeans 1960-2010 (2020)», side 489. [Ingen søkbar tekst på nett.]
2.41 «Various forms of Jihad», side 491. [Ingen søkbar tekst på nett. Klipp fra Pamela Geller:«Chemical Jihad (…)» og ‘Doctor Bulldog & Ronin’:«Taliban Using Heroin as Chemical-Jihad Weapon Against the West»]
2.42 «The Islamisation process in European countries», side 496. [‘No Sharia’:«Islamization of Europe and Policies to Prevent It, Part 1».]
2.43 «Islamisation process of Western countries from 1% to 100%», side 501. [Peter Hammond:«What Islam isn’t». FrontPage Magazine 21. april 2008. Siste del er muligens eget arbeid.]
2.44 «List of Muslim demands for Sharia in Europe». [Ingen søkbar tekst på nett.]
2.45 «Saudi Arabia – the serpent’s head», side 508. [Inneholder plagiat av Greg Sheridan: «Cut off the Wahabi cash flow», the Australian, 17. mai 2007, Mark Silverberg:«The Wahhabi Invasion of America» på www.firefromheaven.net og Trevor Stanley:«Understanding the Origins of Wahabism and Salafism». Fotnotene er rester av det sistnevnte plagiatet. I tillegg lener teksten seg tungt på «Wikipedia – Salafi.»]
2.46 «How many Muslims worldwide support militant Islam or Jihadi Salafism?», side 512. [Ingen søkbar tekst på nett. Rester av fotnoter kan tyde på klipp og lim.]
2.47 «Europe’s Wahhabi Lobby», side 512. [Stephen Schwartz. Weekly Standard 6. oktober 2005. Lenket kopi.]
2.48 «Leaving Islam – interview with an ex-Muslim», side 514 [Jamie Glazov: «Leaving Islam» (intervju med Mohammad Asghar, red. anm.). FrontPage Magazine 3. september 2008. Lenket kopi.]
2.49 «Moderate Muslims and the Islamisation of Europe», side 524. [‘No Sharia’:«Islamization of Europe and Policies to Prevent It, Part 10». Sitert kopi.]
2.50 «Why We Cannot Rely on Moderate Muslims», side 527. [Fjordman på gatesofvienna.blogspot.com. Sitert kopi.]
2.51 «Is Islam Compatible With Democracy?» 536 [Fjordman på gatesofvienna.blogspot.com. Sitert kopi.]

Demography (mellomtittel, red. anm.)
2.52 «Demography and the Islamisation of Europe», side 575 [Lenkesamling. Noe analyse. Ingen søkbar tekst på nett.]

Statistics (mellomtittel, red. anm.)
2.53 «Statistics and the Islamisation of Europe», side 588 [Lenkesamling. Noe analyse. Ingen søkbar tekst på nett.]

Europe today (mellomtittel, red.anm.)
2.54 «Europe’s Decline – Hurrah! We Capitulate!», side 595 [Fjordman på brusselsjournal.com. Sitert kopi.]
2.55 «Jihad Destroys the Swedish Model», side 596 [Fjordman i FrontPage Magazine 1. mai 2007. Sitert kopi.]
2.56 «Islamisation and Cowardice in Scandinavia», side 601 [Fjordman på brusselsjournal.com. Sitert kopi.]
2.57 «Our Offensive National Flag», side 605 [Fjordman på gatesofvienna.blogspot.com. Sitert kopi.]
2.58 «Will Netherland Survive the 21st Century?», side 606. [Fjordman på gatesofvienna.blogspot.com. Sitert kopi.]
2.59 «The Spanish and the Portuguese — Once and Future Dhimmis?», side 611. [Fjordman på gatesofvienna.blogspot.com. Sitert kopi.]
2.60 «Collusion between British Government and Muslim Terrorists», side 614 [‘Mister Fox’. Innlegg på thegreenarrow.proboards.com 22. november 2008.]
2.61 «Kosovo – Just another step in the Islamisation of Europe», side 620. [Petar Petrov:«Kosovo. Eurabia. The islamisation of Europe takes a new turn.» Diario de America 21. februar 2008. Sitert kopi.]
2.62 «The Norwegian Inquisition – Sunset in the Land of the Midnight Sun», side 621 [Fjordman på egen blogg. Sitert kopi.]
2.63 «The Anti-Racist Witch-Hunts», side 624 [Fjordman på brusselsjournal.com. Sitert kopi.]
2.64 «Discrimination and harassment against cultural conservatives», side 630. [Gal sitering. Delvis sitert kopi fra Fjordman:«On Fascism and Islamophobia» på brusselsjournal.com. Sitert utdrag fra Marij Uijt den Bogaard: «Tariq Ramadan and Islam’s Future in Europe».]
2.65 «ANTIFA/Labour Jugend – State sponsored Marxist lynch mobs», side 630 [Fjordman:«Fjordman on ‘Fascist’ Charles Johnson, little green footballs» på Atlas Shrugs. Sitert kopi]
2.66 «The only English charity organisation is branded as racist while 215 Somali organizations are welcomed», side 637. [civilliberty.org.uk: «The English come last in charity table».]
2.67 «How the diversity industry/ethnic industries/sub-cultures such as Hip-Hop in combination with unrestricted media rights contributes to destroy society», side 639. [John H. McWhorter: «How Hip-Hop holds blacks back. Sitert kopi.»
2.68 «How the West Lost the Cold War», side 645 [Fjordman på gatesofvienna.blogspot.com. Sitert kopi.]
2.69 «The Closing of Civilization in Europe», side 653. [Paul Belien på brusselsjournal.com. Sitert kopi.]
2.70 «Give the Nobel Peace Prize to Ayaan Hirsi Ali», side 654. [Fjordman på brusselsjournal.com. Sitert kopi.]
2.71 «Nobel Peace Prize Awarded for Appeasement of Jihad… again», side 654 [Fjordman på gatesofvienna.blogspot.com. Sitert kopi.]
2.72 «Green is the new Red – Stop Enviro-Communism!», side 657. [Lenkesamling. Ingen søkbar tekst på nett. Innklipp mellom fotnoter kan tyde på klipp og lim på grunnlag av en tekst som tar for seg Climategate-saken, som er sitert/kopiert inn.]

Effective communication and consolidation (mellomtittel, red. anm.)
2.73 «Consolidating the moderate cultural conservative forces of Europe», side 660. [Eget verk? Lener seg på Fjordman: Defeating Eurabia]
2.74 «Organisational strategy for phase 1; Better communication and cooperation among cultural conservative groups», side 663. [Eget verk? Ingen søkbar tekst på nett.]
2.75 «Copying Marxist organisational strategies and networks – locally, nationally and internationally», side 667. [Eget verk? Ingen søkbar tekst på nett.]
2.76 «Public opposition to Islamisation translated into success for political parties», side 671. [Eget verk? Lener seg på Elisabeth Ivarsflaten: «Reputational Shields: Why most Anti-Immigrant Parties Failed in Western Europe, 1980-2005.»]
2.77 «Cultural conservative/nationalist rhetorical strategies», side 672. [Eget verk? Ingen søkbar tekst på nett.]
2.78 «US and European nationalist rhetorical differences», side 677 [Eget verk? Ingen søkbar tekst på nett.]
2.79 «Educating the European patriots who lacks ideological confidence», side 679 [Eget verk? Ingen søkbar tekst på nett.]
2.80 «3 point guide to convert your right wing blog/site to a newspaper/magazine with national distribution», side 681. [Eget verk? Ingen søkbar tekst på nett.]

Because our survival depends on it (mellomtittel, red. anm.)
2.81 «The Strategy of Western Survivalists», side 683 [Fjordman på gatesofvienna.blogspot.com. Sitert kopi.]
2.82 «Christianity, Pros and Cons», side 684 [Fjordman på brusselsjournal.com. Sitert kopi.]
2.83 «The Church – Part of the Problem or Part of the Solution?», side 687 [Fjordman på brusselsjournal.com. Sitert kopi.]
2.84 «Thou Shalt Hate Christianity and Judaism», side 691 [Fjordman på jihadwatch.org. Sitert kopi.]
2.85 «A future Christian identity for Europe?», side 694. [Kyle Spotswood. Ingen permanent lenke. Sitert kopi.]
2.86 «Conflict avoidance and how to avoid it», side 698 [Brett Stevens på amerika.org. Sitert kopi.]
2.87 «’Western’, modern countries that never adopted multiculturalism – Japan, South Korea and Taiwan», side 704. [Ingen søkbar tekst på nett. Eget arbeid?]
2.88 «Democracy not working», side 705 [Fjordman på democracyreform.blogspot.com. Sitert kopi.]
2.89 «The Rape of Europe – emigration of indigenous Europeans?», side 707. [Paul Belien: «The Rape of Europe» på brusselsjournal.com. Sitert kopi.]
2.90 «Suggestions for the Future», side 708 [Fjordman på gatesofvienna.blogspot.com. Sitert kopi.]
2.91 «What Do We Fight For?», side 716. [Fjordman på gatesofvienna.blogspot.com. Sitert kopi.]
2.92 «Who Are We, Who Are Our Enemies – The Cost of Historical Amnesia», side 720. [Fjordman på jihadwatch.org]
2.93 «A European Declaration of Independence», side 727 [Fjordman i FrontPage Magazine 22. mars 2007]
2.94 «Conservatives discussing future solutions for Europe», side 734. [Ingen søkbar tekst på nettet. Eget verk?]
2.95 «Islamisation of Europe – possible outcomes» 734 [Anna Masso: «Interview with Daniel Pipes», opprinnelig publisert på uusisuomi.fi 22. juni 2006.]
2.96 «From the death of Multiculturalism», side 734 [Fjordman på gatesofvienna.blogspot.com. Sitert kopi.]
2.97 «Europe heading for Civil War», side 736 [Fjordman: «The Fall of France and the Multicultural World War» på gatesofvienna.blogspot.com. Sitert kopi.]
2.98 «Are all European men weak minded cowards or are they just brainwashed?», side 743. [Ingen søkbar tekst på nettet. Eget arbeid?]
2.99 «The Self-Defeat of the United States», side 747 [Fjordman på Globalpolitician.com]
2.100 «Continued discussion on US-European relations», side 749. [Eget verk? Ingen søkbar tekst på nett.]
2.101 «Preserve or replace the European monarchies?», side 751. [Eget verk? Ingen søkbar tekst på nett.]
2.102 «Not a war between capitalism and socialism but a cultural war between nationalism and internationalism», side 755. [Eget verk? Ingen søkbar tekst på nett.]
2.103 «Democracy needs a Reformation», side 756. [‘Ohmyrus’ på democracyreform.blogspot.com. Sitert kopi.]
2.104 «Future deportations of Muslims from Europe», side 764. [Bygger i stor grad på Wikipedia-artikler om tidligere massedeportasjoner/folkemord.]
2.105 «Change of investment/education mentality in the coming decades», side 770. [Ingen søkbar tekst på nettet. Eget arbeid?]
2.106 «The ideological journey – from indoctrinated multiculturalist zealot to Conservative Revolutionary», side 772 [Ingen søkbar tekst på nettet. Eget arbeid?]
2.107 «Further studies», side 773. [Lenkesamling]

Advertisements

From → Analyse

6 Comments
 1. American Nihilist Underground Society permalink

  Anders Behring Breivik and black metal told you the same thing: Norwegians (like all other people) want their own nation, and immigration destroys that.

  The world will either acknowledge this truth, or die from constant internal conflict. The left will never win; the right will never give up. Face truth!

  • Benjamin Endré Larsen permalink

   Dear Nihilist

   I disagree with your interpretation of the ideological components in Norwegian Black Metal. Having been briefly part of that movement myself, I believe the most central components in that movement’s ideology to be hedonism and individualism. It isn’t the Christian, pure Europe espoused by Breivik that Black Metal romanticizes. If anything it is its chaotic, fragmented and oftentimes brutal predecessor.

   As for the other point you are trying to make, I think most people both want a nice life and to be able to feel decent. For most people, at least in Norway, that means the possibility to choose a lot of different international options, like vacations, education, working abroad, enjoying foreign goods, etc. Most believe it is reasonable that if one should happen to find love as a consequence of this, the couple should be able to establish themselves in Norway. It also means that most also believe that if people that coome to Norway as refugees and face imminent death or grave danger to their or their families’ lives if they return to their countries of origin, they should be allowed to stay. Most also believe that Norway should keep its part of international agreements that establish a common ideal for human rights, allow market access for Norwegian goods etc., and on direct question would probably not choose to tighten immigration regulations if it meant violating these agreements.

   However, I grant you the possibility that, on direct question, without context, most would want to limit immigration to a greater extent than Norway does today. However, the culture that is built on the choices mentioned above is no less worth than that which wishes isolation. To me, this is all a question of cultural preferences: Given the ideal of non-discrimination, one can choose between isolationism and multiculturalism. Posed that way, I think most people choose multiculturalism.

   The director of the Norwegian Immigration Agency has an op-ed (translated with Google) which elaborates on these points in the Norwegian newspaper Aftenposten today. It’s recommended reading.

  • Jimi Thaule permalink

   I would be careful when it comes to generalizing about both the black metal scene and the music. While I agree there are certainly racist and nationalist elements in black metal I wouldn’t draw the same conclusions you do. Much of it stems from misanthropy and nihilism more than any heartfelt nationalism. You have to remember that the people behind Norwegian black metal were just a bunch of kids, with an appetite for destruction, so to say. And while Varg Vikernes has held on to his racist beliefs I think he certainly doesn’t represent the scene in general. Atleast not according to my personal experience.

 2. Einar permalink

  You seem to undermine Norwegians. I’m a Norwegian, I like metal, and I’m not afraid of seeing other cultures within my country.

 3. batcheeba permalink

  The metal scene in Norway does not have a unison political agenda. And if you are holding Varg as a symbol of Norwegian black metal, I can inform you he is viewed as a sad has been. You cannot generalize the metal community as a whole.

Trackbacks & Pingbacks

 1. Culture War to Shooting War « 22/7 documentation project

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: